Informacja o tłumaczeniu pisemnym

Tutaj znajdziesz wiele przydatnych wskazówek w celu precyzyjnego sformułowania zapytania odnośnie tłumaczeń.

Ułatwi ona sporządzenie najbardziej korzystnej oferty. Prosimy zatem o uwzględnienie poniższych informacji w zapytaniu o tłumaczenie:

Informacja o tłumaczeniu pisemnym

 • Cel i forma tłumaczenia (np. publikacja w formie druków, teksty prawnicze, tłumaczenie uwierzytelnione dla urzędów itp.)
 • Odbiorca/grupa odniesienia
 • Terminologia.

Czy dostępne są glosariusze, które obowiązują w zakresie tekstów fachowych? Czy istnieją wcześniejsze tłumaczenia lub inny materiał informacyjny (pliki, broszury, katalogi itp. w języku docelowym)? Czy istnieje własna „pamięć”? Jeśli tak, należy ją koniecznie dostarczyć wraz tekstem wyjściowym.

 

 • Czy klient życzy sobie sporządzenie tłumaczenia przy użyciu CAT (np. Trados) wraz z dostarczeniem plików TM? Tu należy pamiętać o ewentualnej specjalnej ofercie uwzględniającej powtórzenia.
 • Należy pamiętać o tym, że dostarczenie tekstu w formie pliku tekstowego ułatwia niezmiernie pracę tłumacza, a przede wszystkim sporządzenie konkretnej oferty cenowej.

Informacja o tłumaczeniu ustnym

Zlecenie tłumaczenia ustnego odbywa się drogą pisemną (e-mail lub faks). Zlecenia drogą ustną są także wiążące.

 

 • Precyzyjne określenie celu tłumaczenia z podaniem branży
 • Kombinacja językowa (dwu- lub wielojęzyczna usługa, np. na stoisku targowym)
 • Informacje odnośnie uczestników spotkania: liczba, pozycja, hierarchia i funkcja, a także osoba odpowiedzialna ze strony zleceniodawcy.
 • Miejsce spotkania oraz przypuszczalny czas trwania
 • Możliwości techniczne (np. dostępność kabiny, system audio)
 • Ustalenie honorarium tłumacza – jednostką rozliczeniową jest godzina lub stawka dzienna. W niektórych wypadkach wymagane są opłaty dodatkowe (np. przygotowanie tekstu przemówienia, aktu notarial-nego, dokumentów uwierzytelnionych oraz dojazd lub diety)
 • Udostępnienie odpowiednich materiałów w celu przygotowania się tłumacza – wymagane co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem zlecenia. Odpowiednimi materiałami oprócz tekstów odczytywanych są: pliki, prezentacje, strony internetowe itp.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Barbara Cielenga

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, upoważniona przez Prezydenta Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii

UE nr VAT: DE812167680

Siedziba sądu właściwego: Kolonia

Prosimy o przestrzeganie naszych Ogólnych Warunków Handlowych

 

Waldemarstr. 20
51107 Köln-Ostheim

info(at)polnisch-in-koeln.de
+49 (0)221 984 10 82
+49 (0)221 984 10 83
+49 (0)172 25 25 204

Dojazd do nas

Miejsce na Twoją wiadomość