TŁUMACZENIA PISEMNE.
TŁUMACZENIA USTNE.
TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE.

i

TŁUMACZENIA PISEMNE

TŁUMACZENIA USTNE

k

KOREKTA

SERWIS TARGOWY

Być dobrze zrozumianym zawsze i wszędzie. To wcale nie takie proste w czasach szybkiego rozwoju. Często bywa tak, że brak umiejętności językowych nie pozwala na nawiązanie kontaktów z partnerami z zagranicy, a także nie daje nam szans poznania innych kultur i krajów oraz uniemożliwia działalność zawodową na obcych rynkach.

W tym celu proponujemy usługi w dziedzinie tłumaczeń ustnych i pisemnych, obejmujące wiele fachowych obszarów.
Podstawowym zakresem naszego serwisu są usługi translatorskie w zakresie tłumaczeń w kombinacji językowej polsko-niemiecki i niemiecko-polski.

Serwis tłumaczeń rozumiemy jako usługę kompleksową, ważną szczególnie dla klientów nieposiadających jeszcze doświadczenia na tym polu.
A co możemy zaoferować poza tym?

Wyważony stosunek ceny do usługi

Szeroko zakrojoną znajomość branży translatorskiej w kraju i za granicą

Wysoką i sprawdzoną jakość tłumaczeń ustnych i pisemnych

Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia specjalistyczne

Dotrzymanie ustalonych terminów

Natychmiastowe opracowanie zapytań klientów

USŁUGI

i

TŁUMACZENIE PISEMNE

Ile kosztuje tłumaczenie?

Jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest liczba znaków w wierszu, słów lub stron, obliczana  w tekście docelowym drogą elektroniczną w edytorach tekstu lub za pomocą specjalnych programów.

Orientacyjnie można opierać się na standardowych cenach określonych w niemieckiej ustawie o wynagrodzeniach tłumaczy (…)  w sądownictwie (JVEG). Według niej 1 wiersz obejmuje 55 znaków.

Translation Memory & CAT (Computer Assisted Translation)

Szczególnie w zakresie technicznym wykorzystuje się dziś specjalne programy ułatwiające przekład. Oprogramowanie to składa się m.in. z modułu pamięci (TM – Translation Memory). Zastosowanie narzędzi typu CAT zapewnia standaryzację terminologii nie tylko w jednym, lecz we wszystkich plikach jakiegokolwiek rodzaju. Zalety tej technologii tłumaczenia to: standaryzacja terminologii niezależna od danego tłumacza, skrócenie czasu opracowania, stworzenie bazy terminologicznej dla każdego klienta, oszczędność kosztów ze względu na standaryzację i możliwe dzięki niej rabaty.

Stosowany przez nas system TM to SDL Trados.

Chętnie sporządzimy ofertę specjalną skrojoną na miarę w wypadku dużej ilości tekstu.

A co tłumaczymy?

akty notarialne, dokumentację medyczną, dokumentację techniczną np. instrukcję obsługi, dokumenty sądowe, dokumenty USC, prezentacje, sprawozdania, strony internetowe, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, teksty prawnicze, teksty przeznaczone do druku, teksty reklamowe i marketingowe, zaświadczenia lekarskie i inne na życzenie…

Branże
architektura, budownictwo, komputer & IT,
handel, medycyna, muzyka i branża rozrywkowa
ochrona środowiska i ekologia
prawo: cywilne, karne, celne, handlowe, lotnicze
przemysł kosmetyczny, meblowy, odzieżowy, papierowy, spożywczy
rachunkowość, reklama i marketing,
technika motoryzacyjna, technika sanitarna i wyposażenie łazienek,
turystyka, ubezpieczenia i inne na życzenie…

TŁUMACZENIA USTNE

Ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza” (F. von Gentz)

Oferujemy tłumaczenia konsekutywne, szeptane oraz symultaniczne w zakresach takich, jak: sprawy urzędowe, u notariusza, dla pacjentów, konferencje, targi, spotkania biznesowe, prezentacje firmy, podróże służbowe, imprezy  itp.

Branże
 • Budownictwo
 • Finanse i rachunkowość
 • Handel
 • Medycyna
 • Muzyka i rozrywka
 • Przemysł kosmetyczny
 • Przemysł meblowy
 • Przemysł spożywczy
 • Technika sanitarna
 • Turystyka
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo karne

i wiele innych zakresów fachowych na życzenie…

k

KOREKTA

Wykonujemy lektorat, adaptację i redagowanie tekstu w języku polskim i niemieckim.

SERWIS TARGOWY

dla wystawców i odwiedzających targi KölnMesse

 • Obsługa stoiska: tłumacze i hostessy – pełna oferta językowa na zasadzie zatrudnienia całodziennego lub wybranych godzin
 • Pomoc w realizacji własnego stoiska
 • Rezerwacja – hotele, restauracje, pomieszczenia konferencyjne, koncerty itp.
 • Tłumaczenia pisemne: katalogi, foldery, dokumenty i inne (także uwierzytelnione, serwis ekspresowy)

Już od przeszło 15 lat obsługujemy głównie polskich wystawców w Kolonii. Wykorzystujemy przy tym znajomość specyfiki  rynku niemieckiego, ale nie tylko. Nasze doświadczenie i referencje w zakresie tłumaczeń pozwalają nam na stworzenie optymalnej i indywidualnej oferty w zakresie wielojęzycznej komunikacji z uwzględnieniem „targowej” specyfiki. Atuty naszego serwisu to: dyspozycyjny personel na miejscu, „tłumacz na telefon”, minimalizacja kosztów osobowych (diety, noclegi, przejazd).

Służymy pomocą w negocjacjach z partnerami nie tylko niemieckimi, bowiem nasza działalność jako serwis translatorski obejmuje szeroki zakres działania i nie ogranicza się do standardowych usług językowych.

Informacja o tłumaczeniu pisemnym

Tutaj znajdziesz wiele przydatnych wskazówek w celu precyzyjnego sformułowania zapytania odnośnie tłumaczeń. Ułatwi ona sporządzenie najbardziej korzystnej oferty. Prosimy zatem o uwzględnienie poniższych informacji w zapytaniu o tłumaczenie:

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE

Tłumaczenie przysięgłe

Potrzebne jest Państwu uwierzytelnione (przysięgłe) tłumaczenie dokumentów USC, świadectw szkolnych, pełnomocnictw, umów?

W trakcie 25-letniej działalności tłumaczyliśmy już niezliczone ilości najróżniejszych dokumentów i dzięki doświadczeniu – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami – oferujemy serwis tłumaczenia przysięgłego

 • Tłumaczenia standardowych dokumentów USC wykonywane są w ciągu 24 godzin
 • W celu sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego potrzebny jest dokument w oryginale, który można wcześniej przesłać w formie elektronicznej drogą mailową/aplikacją WhatsApp/faksem jako dokument PDF bądź plik obrazu (jpg, png) lub w innym standardowym formacie
 • Prosimy o przesyłanie skanów dokumentów (PDF) w oryginalnych kolorach. Jeśli wysyłane są pliki obrazu: dokument, który ma być tłumaczony należy sfotografować możliwie płasko, bez zagięć oraz bez żadnych innych towarzyszących elementów, a także obciętych marginesów.

Oryginalne dokumenty należy przedłożyć najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia.

Ceny

Cena tłumaczenia pisemnego uwarunkowana jest stopniem trudności tekstu oraz ewent. dodatkową usługą, jak format specjalny itp.  

Wymagane tłumaczenie może być konkretnie ocenione jedynie wtedy, jeśli zostanie przedłożony tłumaczowi tekst wyjściowy. Tylko wtedy możliwe jest sporządzenie wiarygodnej oferty. Wyjątek stanowią standardowe akty, np. wystawiane przez USC. Najmniejsza cena ryczałtowa wynosi 35 euro.

Udostępnione dokumenty lub teksty służące za podstawę tłumaczenia są traktowane przez nas oczywiście poufnie!

Tłumacz wykonywujący w Niemczech tłumaczenia uwierzytelnione na podstawie dopuszczenia przez Wyższy Sąd Krajowy zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na podstawie § 189 ust. 4 GVG (niem. ustawy o ustroju sądów powszechnych). Jako biuro tłumaczeń z siedzibą w Niemczech podczas procesu translatorskiego przestrzegamy przepisów RODO obowiązujących w Unii Europejskiej.

Najczęściej tłumaczone dokumenty w formie uwierzytelnionej to:

Akta stanu cywilnego
Akt małżeństwa
Akt urodzenia
Akt zgonu
Księga rodziny
Świadectwo zdolności małżeńskiej
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie o zameldowaniu
Zmiana nazwiska/imienia
Świadectwa szkolne

Oferujemy szeroko zakrojony serwis w zakresie nostryfikacji świadectw i uznania polskich świadectw ukończenia szkół każdego stopnia.

Inne dokumenty
Akty notarialne
Dokumenty adopcyjne
Dokumenty pojazdu
Dokumentacja kontroli technicznej pojazdu (TÜV)
Dowód osobisty
Ekspertyza stanu pojazdu
Informacja o zdolności kredytowej SCHUFA
Odrzucenie spadku
Pełnomocnictwo
Prawo jazdy
Stwierdzenie nabycia spadku
Świadectwo pracy
Świadectwo chrztu
Testament
Umowy wszelkiego rodzaju
Uznanie ojcostwa
Zaświadczenie ubezpieczenia w kasie chorych
Zgłoszenie działalności gospodarczej
Zmiana nazwiska
Pisma sądowe
Postanowienia
Sprawy spadkowe
Świadectwo określone w art. 33 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich
Ustanowienie opiekuna prawnego
Wyciąg z Rejestru Handlowego
Wyroki z zakresu prawa cywilnego i karnego
Sprawy skarbowe/podatkowe
Faktury
Nadanie numeru VAT
PIT
Wyciąg z księgi wieczystej
Dokumentacja ubezpieczeniowa
Decyzje ZUS- i KRUS
Przebieg ubezpieczenia pojazdu
Zaświadczenia o ubezpieczeniu wszelkiego rodzaju

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Barbara Cielenga

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego, upoważniona przez Prezydenta Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii

UE nr VAT: DE812167680

Siedziba sądu właściwego: Kolonia

Prosimy o przestrzeganie naszych Ogólnych Warunków Handlowych

 

Waldemarstr. 20
51107 Köln-Ostheim

info(at)polnisch-in-koeln.de
+49 (0)221 984 10 82
+49 (0)221 984 10 83
+49 (0)172 25 25 204

Dojazd do nas

Miejsce na Twoją wiadomość